Memorandum

Že spomladi 2020 se je zbrala skupina slovenskih ozaveščenih strokovnjakov in oktobra sprejela strateški dokument Memorandum, ki na zgoščen način predstavlja Analizo situacije (kaj se dogaja, kaj so vzroki, kaj posledice, kam to pelje); Vizijo in cilje (hočemo preživeti, doseči svobodo in suverenost); Strategije in taktike (osnovne smeri delovanja za doseganje zastavljenih ciljev in konkretni načini).

PREBERI MEMORANDUM (objavljeno 24. 9. 2021)