ZA KAJ SE ZAVZEMAMO?

Zavod za svobodo življenja nudi strokovno pomoč in povezovanje državljanskim skupinam

POVEZUJEMO SE ZA OHRANITEV ŽIVLJENJA V ČASU NASILJA TAKO IMENOVANIH KORONA UKREPOV

ZAVZEMAMO SE ZA SVOBODO ODLOČANJA O TELESU IN MEDICINSKIH POSEGIH

ZA SVOBODO GIBANJA IN IZRAŽANJA

OPOZARJAMO NA ODVZEM SVOBOŠČIN IN DRŽAVLJANSKIH PRAVIC POD KRINKO VARNOSTI

UTEMELJUJEMO NUJNOST SUVERENE NACIONALNE DRŽAVE IN TEMELJNE SPREMEMBE POLITIČNEGA UPRAVLJANJA DRUŽBE

RAZKRIVAMO GLOBALNI TOTALITARIZEM, PRISILNO DIGITALIZACIJO IN KOPORACIJSKI FAŠIZEM